Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Door uw bezoek aan deze website verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Copyright

De inhoud van deze website is onderhevig aan copyright en trademark bescherming.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen inhoud of delen van deze pagina gebruiken.

Privacy

De website registreert geen enkele informatie die kan leiden tot de identificatie van de gebruiker, tenzij waar expliciet gevraagd zoals in een e-mail formulier of contact formulier.

Enkel technische informatie wordt verzameld om de site tegen kwaadwillende toegang te beschermen.

Verantwoordelijkheid

De informatie op deze website wordt voor algemene doeleinden aangeboden.

De inhoud van de website is door Pixystree met de grootste zorg samengesteld wordt regelmatig bijgewerkt. We kunnen echter geen enkele garantie bieden in verband met de compleetheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, toepasbaarheid of beschikbaarheid van de geboden informatie, producten, diensten en diagrammen. Het gebruik van deze informatie is op eigen risico.

Pixystree kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de directe of indirecte schade, verlies van gegevens of winstderving die eventueel wordt opgelopen als gevolg van het gebruik van de website en/of zijn inhoud.

Direct of indirect advies opgenomen in deze website kan niet gebruikt worden voor een beslissingsproces zonder bijkomend expert advies, zodat rekening gehouden wordt met specifieke voorwaarden. Pixystree geeft geen garantie over de bruikbaarheid van de algemene informatie die op de website gepubliceerd wordt, in de specifieke context van een bepaalde gebruiker.

Op deze website komen links voor naar andere websites. Deze hebben enkel tot doel het verkeer naar de betrokken websites te vergemakkelijken. Pixystree biedt geen enkele garantie nopens deze websites en hun inhoud, noch nopens de toegang tot deze websites of het welslagen van de link. De beschikbaarheid van een link betekent niet dat Pixystree akkoord gaat met de inhoud van de site of deze site aanbeveelt. Pixystree heeft geen enkel controle over de inhoud, de aard en de beschikbaarheid van de gelinkte websites.

Pixystree levert alle nodige inspanningen om de website vlot toegankelijk en beschikbaar te houden. In geen geval kunnen we de verantwoordelijkheid nemen voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website vanwege technische redenen die buiten onze controle liggen.

Offer request now : cliquez ici

Contact us :

PIXYSTREE SCS

Rue Beeckmans, 53
1180 Bruxelles

Tel : +32 2 412 04 10
Fax : +32 2 412 04 19
Gsm : +32 485 212 722

Levert advies voor uw ict projecten

%d bloggers liken dit: