Trilogy levert advies voor uw ICT projecten

Lexicon

Trilogy levert advies voor uw ICT projecten

 

ERP, CMS, BI, BPM, enzo

 • ERP → Entreprise Ressource Planning → Het begrip ERP staat voor «Enterprise Resource Planning», waarmee in de regel een computerprogramma ofwel software wordt bedoeld. Dit soort computerprogramma’s wordt voornamelijk binnen organisaties gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf. Een ERP-programma bestaat meestal uit kleine deelprogramma’s (modules) die allemaal een specifieke taak ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan computerprogramma’s die worden gebruikt om de financiële administratie te voeren of de voorraden bij te houden. Waarbij voorheen veel bedrijven gebruikmaakten van verschillende programma’s om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, kunnen in een ERP-programma een heel groot aantal processen (afdelingen) worden ondergebracht. Een gevolg van een dergelijk ERP-systeem is dat gegevens van bijvoorbeeld klanten en producten (denk aan adresgegevens van klanten) binnen de organisatie slechts eenmaal ingevoerd hoeven te worden, omdat een enkele database wordt gehanteerd. Naast dat de kans op inconsistente data wordt verkleind kan een ERP-systeem veel andere voordelen bieden zoals een efficiëntere manier van werken, betere communicatie en soms zelfs kostenreductie.
 • CMS → Content Management System → Een content-
  beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk
  maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren Trilogy levert advies voor uw ICT projecten(contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system (inhoudbeheersysteem). Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is vooral van belang voor websites waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoeft, en de inhoud in een vaste lay-out wordt gepresenteerd aan bezoekers. De meeste grote bedrijven gebruiken voor hun website tegenwoordig een CMS. Een bekende variatie op het CMS is bijvoorbeeld de weblog. Naast bovenstaande betekenis van content management (ook wel web content management) wordt de term ook gebruikt voor de bredere variant, Enterprise Content Management (ECM).
 • BI → Business Intelligence → Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.
 • BPM → Business Process Management →Business Process Management is een leenterm uit het Engels die duidt op het werk binnen een bedrijf of instelling (een ‘organisatie’) om de wensen van de klant af te stemmen op de middelen die beschikbaar zijn voor het tot stand brengen van het te leveren product (dit kan ook een dienst zijn). Er wordt dan gestuurd op effectiviteit en efficiëntie alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie met beschikbare ondersteunende technologie. BPM is bedoeld als continu werk ter verbetering van de resultaten en is daarmee zelf ook een proces, een ‘procesoptimalisatieproces’. De kracht ligt in het gestructureerd verbeteren ten opzichte van een archaïsche situatie waarin ad hoc en reactief wordt geleerd en waarin het mogelijk is om verbeteringen weer kwijt te raken door verloop van medewerkers en het vergeten van opgedane ervaringen en kennis. Een empirische studie van Kohlbacher (2009) geeft aan dat BPM helpt om organisaties een hogere klanttevredenheid en productkwaliteit te laten bereiken, en ook hogere leveringssnelheid en snellere time-to-market. Een empirische studie van Vera & Kuntz (2007) die plaatsvond in een Duits ziekenhuis toonde een positief resultaat op de organisatorische efficiëntie door toepassing van een BPM-methodiek.
 • ECM → Entreprise Content Management →  Enterprise content management (ECM) betreft het beheer van ongestructureerde informatie binnen een onderneming. Ongestructureerde informatie is alle informatie die niet direct als veld in een database Trilogy levert advies voor uw ICT projectenbenaderbaar is. Hierbij kan het gaan om allerlei soorten documenten (bijvoorbeeld Office documenten van het type Word (.doc), Excel (.xls), etc, maar ook PDF, XML, E-mailberichten, afbeeldingen, video’s en geluidsfragmenten).
 • CRM → Customer Relationship Management →  Customer relationship management oftewel CRM (ook ‘klantrelatiebeheer’, soms ‘relatiemarketing ‘ of ‘verkoopbeheersysteem’) is een werkwijze alsmede een technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen. Daarnaast is de gedachte achter CRM dat klanten een betere behandeling krijgen naarmate zij een hogere waarde vertegenwoordigen voor de organisatie. Bepaalde marketing-denkers menen zelfs dat bij een optimale invulling van de strategie, klanten waarop de organisatie verlies lijdt moeten worden gemotiveerd een andere leverancier of dienstverlener te zoeken (de-marketen). Volgens de Amerikaanse hoogleraar Philip Kotler kunnen drie hoofdgedachten worden onderscheiden. De eerste is die van het kostenleiderschap waarbij alles in het werk gesteld wordt om een lage verkoopprijs te realiseren (denk aan easyJet, Aldi). Daarnaast is er de innovatiegedachte. Hierbij stellen bedrijven alles in het werk om zo veel mogelijk innovatieve producten en diensten te ontwikkelen (denk aan Apple, Philips en Sony). Als laatste is er de customer intimacy, ook wel CRM genoemd (denk aan Albert Heijn, Orange en Robeco). Hierbij staat het onder controle hebben van de klantervaring, klantrelatie en de waardering van de klant voor het bedrijf centraal.
 • ICT → Informatietechnologie → Informatietechnologie (IT), in Nederland en in België vaak informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder.
  Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context.Trilogy levert advies voor uw ICT projecten

 

 

 

 

De bronnen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contentmanagementsysteem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
http://nl.wikipedia.org/wiki/Business_process_management
http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_management
http://nl.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: